Email: hotro@fsend.vn
Hotline: 1900 6600
Đã có lỗi xảy ra
Cập nhật thành công

Đã có lỗi xảy ra
hoặc

Gửi tập tin lớn
dễ dàng và miễn phí!

Tổng dung lượng gửi lên đến {{ fsend.sizeLimit | fileSize }}
Giới hạn {{ fsend.fileLimit }} tập tin
Có thể gửi đến {{ fsend.emailLimit }} người nhận cùng lúc
File đính kèm được lưu trữ {{ fsend.keepDays }} ngày

Gửi mail thành công!

Bạn cũng có thể sử dụng liên kết sau để chia sẻ tiếp với bạn bè:

Gửi mail không thành công!

Tuy nhiên bạn có thể sử dụng liên kết sau để gửi lại cho người nhận:

Lưu ý: File của bạn sẽ bị xóa sau {{fsend.keepDays}} ngày!

Việc sử dụng dịch vụ này có nghĩa bạn đã đọc và đồng ý điều khoản
sử dụng fsend.vn

Gửi file khủng khi dùng Gmail, Outlook